logo-mini


"Portraits of Emperors"
4 September-18 September,2013
Rajkumar Sthabathy

"Transformation"
17 August-2 September,2013
Sumantho Choudhury

Voyage of Exploration
5 July-25 July,2013
Chandan Sikdar Gagan Bihari Mandal Markkandu Manokar Partha Dutta Prosenjit Pramanikk Rajani Mudiraj Sayoni Laha Samarjeet Behera Sikan Kumar Panda Sitaram Swain Somnath Mondal Sujit Kumar.Limmala Sumana Som

Group Exhibition
27 June-30 June,2013
R. Subhash babu, Ahobilam Prabhakar,Shreepathi Kumar, N. Amila Reddy & Y. Annapurna

Hidden Beauty
5 April-30 April,2013
Smt. S. Vani Devi K. Paramasivam S. Vijay Kumar B. Srinivas Reddy A. Anantharam Goud Kiran Varikilla Vijaya Durga Kumari Udayalakshmi Chiluveru Akbar Mohammad P.C. Prasad Prakash H. Gadakar Vijay Dhore

11th Anniversary Exhibition of Graphic prints
21 March-31 March,2013
K LAXMA GOUD CHIPPA SUDHAKAR SAJID BIN AMAR NANDINI GOUD NARENDER CHARY V M. KRISHNA REDDY DARA LARSON NIRMAL RAJA T. VENKANNA SUMEDH KUMAR A KIRAN KUMAR LAKSHMI KIRAN KUMAR. KASIREDDY GAYATHRI KASIREDDY BHASKAR .VADLA IVY MANDAL

"ETHICS" by Dinesh M Pimple
9 March-19 April,2013
Dinesh M. Pimple

Exhibition of Paintings and Monotypes by Sangeeta Reddy
15 February-7 March,2013
SANGEETA REDDY

Painting Exhibition by KR Santhana Krishnan
18 January-30 January,2013
K.R. Santhana Krishnan

"Visual Poetry"
4 January-15 January,2013
Siddharth P Bettajewargi, Kappari Kishan & Shivanand Basavanthappa.